Skip to content
Menu

Verrijk jouw gezondheid met Fysieke Aarding! Als toegewijd onderzoeker van dit natuurlijke fenomeen, erkennen wij de innovatieve bijdragen van Clint Ober, een pionier in het onderzoek naar Fysieke Aarding. Zijn jarenlange inspanningen voor het begrijpen en toepasbaar maken van Fysieke Aarding heeft geleid tot baanbrekende inzichten in de wetenschap achter deze praktijk.

Fysieke Aarding, vanuit natuurwetenschappelijk perspectief benaderd, belicht de helende krachten van de aarde. Dat tijd doorbrengen in de natuur gezondheid bevordert, is algemeen bekend. Fysieke Aarding voedt ons bio-elektrisch lichaam via direct huidcontact met de aarde. Hoe dit gebeurt wordt door Permamens onderzocht.

Permamens zet zich, non-profit, in voor het ontwikkelen van kennis en bewustwording over Fysieke Aarding.  Permamens voert onderzoek uit, bestudeert mogelijk verklarende theorieën en bouwt aan een expertisenetwerk. Volg bij Permamens een begeleid traject en ontdek wat de impact van Fysieke Aarding op jouw gezondheid is. Ook verzorgen we trainingen, workshops, demonstraties en lezingen. Neem contact op voor meer informatie en persoonlijk advies.

Een eerste stap naar Fysieke Aarding?

Loop zo veel mogelijk op blote voeten over zand en gras.

Ervaringsverhalen