Skip to content
9310854f73658ae39ca8b2229e4fee31_fit

Fysieke Aarding en Kwantummechanica

De initiatieven van Clint Ober hebben geleid tot het ontstaan van het Amerikaanse kenniscentrum Earthing Institute. De Raad van Advies bestaat uit medici en wetenschappers die werken aan gedegen wetenschappelijke onderbouwing van het concept Fysieke Aarding. Permamens bouwt verder op aanwezige kennis en durft tegelijk kritisch te kijken naar suggesties en verklaringen.

Permamens stelt zich bijvoorbeeld vragen bij de suggestie dat “elektronendeficiëntie” de oorzaak is van chronische ontstekingsziekten. Zowel Clint Ober als Earthing Institute benaderen hierbij elektronen als een deeltje, terwijl  een elektron zich ook als golf kan gedragen.

Ook de wijze waarop elektronen in ons lichaam worden opgenomen, roept vragen op. In deze context wordt de verklaring wél gezocht in golfverschijnselen die van nature in en rond de aarde aanwezig zijn. Effecten in het lichaam worden verklaard met aan oosterse geneeswijzen gelinkte fysiologische argumenten, zoals meridianen en circadiaanse ritmes.

Permamens vertrekt in haar werk vanuit de gedachte dat kwantummechanische verschijnselen aan de basis liggen van de gezondheidseffecten van Fysieke Aarding, omdat, op het niveau van elektronen, fenomenen zich houden aan de wetten van de kwantummechanica. Het onderzoek richt zich op drie deelthema’s:

  • Betrokken fenomenen in de omgeving van het (menselijk) lichaam
  • Contact omgeving/fysieke lichaam en transfer
  • Betrokken fenomenen in het (menselijk) lichaam

Permamens zoekt in literatuur van in principe alle denkbare vakgebieden naar aanwijzingen die voorgestelde verklaringen kunnen bevestigen of ontkennen. Daarnaast wordt gezocht naar aanvullende informatie die de vorming van aanvaardbare theorieën rond Fysieke Aarding kunnen versterken. Een kwantummechanische benadering, toegepast op aardwetenschappelijke, biofysische, biochemische fenomenen, als ook Oosterse leer, is in de ogen van Permamens het te bewandelen pad om vanuit theorie naar praktijk te gaan. Naast literatuurstudie voert Permamens ook ervaringsonderzoek uit.