Skip to content
9310854f73658ae39ca8b2229e4fee31_fit

Fysieke Aarding en onderzoek

Via ervaringsonderzoek maakt Permamens het mogelijk om als deelnemer begeleid een Fysieke Aardingstraject te volgen. Hoewel het er diverse producten voor Fysieke Aarding op de markt zijn, benadrukt Permamens dat het niet altijd zonder risico is om zonder kennis Fysieke Aarding toe te passen. Kennistekort en het onjuist interpreteren van ervaringen leiden tot gezondheidsrisico’s of het onjuist toeschrijven van klachten aan Fysieke Aarding. Ook zijn er voorwaarden verbonden aan een correcte werking van Aardingsproducten die binnenshuis worden gebruikt. Permamens gaat alleen een begeleid traject aan wanneer aan de nodige voorwaarden wordt voldaan en waarborgt hiermee veiligheid voor de deelnemer.

Een vrijblijvend intakegesprek maakt deel uit het traject. Ook moet de omgeving het mogelijk maken om aardingsproducten toe te passen. Hierbij is het noodzakelijk dat onderzoeker een veiligheidstest doet aan de elektrische huisinstallatie. Een begeleidingstraject kan een maatwerkgerichte opzet hebben of er is deelname via een cohorttraject mogelijk. Mensen met Fibromyalgie kunnen bijvoorbeeld deelnemen, onder voorwaarden, deelnemen in een cohorttraject.