Skip to content
9310854f73658ae39ca8b2229e4fee31_fit

Fysieke Aarding en Leefstijl

Fysieke Aarding maakt deel uit van een groter geheel om in ervaren gezondheid te leven, naast andere leefstijlinterventies zoals gezonde voeding en beweging. Meet eens bij jezelf hoeveel minuten per dag jij huidcontact met de aarde maakt. Al die tijd dat jij géén contact maakt, functioneer je als een condensator; je laadt elektrisch op, jouw bio-elektrisch milieu raakt verstoord, jouw fysiologie gaat rare dingen doen.

Fysieke Aarding is een leefstijlinterventie en kan ook curatief ingezet worden, bijvoorbeeld bij (postoperatieve) wondzorg en sportletsels. Door jezelf zo veel mogelijk Fysiek te Aarden zorg je ervoor dat het bio-elektrisch milieu in het lichaam richting een gezonde balans beweegt, lokaal én systemisch. Deze balans wordt continu bedreigt door elektromechanische invloeden van buitenaf (stoffen, stralingen,…), fysiologische invloeden door spijsvertering en immuunsysteem en psychologische invloeden zoals stress. Kunststoffen, ongezonde voedingspatronen, vervuilende en synthetische producten en sociale druk kenmerken het leven vandaag de dag en de toename van systemische ziekten is daar mogelijk aan gerelateerd.

Het autonome zenuwstelsel meer in balans brengen. Dat is het centrale gezondheidseffect van Fysieke Aarding. Herstelmechanismen worden gestimuleerd. Hoewel Fysieke Aarding soms al binnen een paar minuten merkbaar effect op levert, is het zeker niet noodzakelijk dat men op korte termijn effecten ervaart. Verschillen in bewustzijn van lichaamssensaties en de unieke status van de fysiologie in het lichaam van de deelnemer leiden tot een grote diversiteit aan ervaringen met Fysieke Aarding.

Elk mens is uniek, elke fysiologie is uniek. Daarnaast zijn lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er bestaat niet een soort superscanner die in staat is om op een bepaald moment de hele “staat van zijn” in een mens in beeld te brengen. Medische wetenschap kan niet méér doen dan steekproeven nemen op basis van klachten en ingrijpen op afwijkende delen. Medische wetenschap benadert het lichaam fragmentarisch. Effecten op de rest van het lichaam blijven niet zelden onderbelicht.

Fysieke aarding werkt op het lichaam als geheel en leidt tot merkbare verbetering van ervaren gezondheid en welzijn. Juist vanwege dit holistische effect is het moeilijk om effecten wetenschappelijk te verklaren of te voorspellen, hoewel de kwantumbiologie en kwantumchemie nuttige bijdragen leveren. Permamens is er desondanks van overtuigd dat Fysieke Aarding een belangrijke bijdrage kan leveren aan het reduceren van kosten van gezondheidszorg, ontlasting van het zorgsysteem, ervaren gezondheid en welzijn.

LET OP: Fysieke Aarding is GEEN DOKTER-VERVANGENDE THERAPIE!

Ondanks dat Fysieke Aarding het regeneratief vermogen van het lichaam ondersteunt en versterkt blijft het mogelijk dat het lichaam soms niet in staat is om zichzelf te helen. Geneeskunde is dan nodig om het probleem aan te pakken. Permamens adviseert contact op te nemen met uw huisarts, de “moet ik naar de dokter”-app of thuisarts.nl te raadplegen wanneer u twijfelt. Permamens zal ook tijdens een intakegesprek op verpleegkundig niveau samen met u bekijken of huisartsbezoek verstandig kan zijn. Een samenwerkingsverband tussen arts en Permamens wordt door Permamens bijzonder gewaardeerd.